Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

EKİP

Ahmet CelikProf Dr Ahmet Çelik, 1969 yılında Gaziantep’te doğdu, ilk orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 1992 yılında  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitimini aynı üniversitede 1998 yılında tamamlayıp askerlik görevi ardından 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2005 yılında ABD Birmingham Alabama’da yerleşik UAB Çocuk Hastanesinde 8 ay araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılında Çocuk Cerrahisi Doçentlik ünvanı 2013 yılında ise profesörlük ünvanını aldı. Halen  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD’ de profesör olarak klinik, araştırma ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Ahmet Çelik evli ve biri kız biri erkek iki çocuk babasıdır.

 

 

 

DoganavargilProf. Dr. Başak Doğanavşargil Yakut, 1973 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olmuş, Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimini 1998-2002 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör olarak atanmıştır. 2008 yılında üç ay süreyle Hollanda Utrecht Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’nda gözlemci patolog olarak bulunmuştur. Başlıca çalışma alanı Gastrointestinal Kanal Patolojisi ve Kemik patolojsi olan Dr. Başak Doğanavşargil, Türk Tabipleri Birliği, Ege Patoloji Derneği, European Society of Pathology üyesidir. Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu, E.Ü Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim kurulu üyeliği, Patoloji Dernekleri Federasyonu Lökomotor Sistem Çalışma Grubu ve Gastrointestinal Çalışma Grubu koordinatörlüğü, Tıbbi Patoloji Ulusal Yeterlik Sınav komisyonu üyeliği, Türk Patoloji Dergisi Editoryal kurul üyeliği görevlerini yürütmüştür. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’da çalışan Dr. Doğanavşargil İngilizce bilmektedir, evli ve iki çocuk annesidir.

 

 

Sohret AydemirProf. Dr. Şöhret Aydemir, 1966 İzmir doğumludur, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1994-1998 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlayıp yine aynı Anabilim dalında uzman olarak çalışmaya başlamış ve 2006 yılında doçent ve 2012 yılında profesör unvanı almıştır.

Başlıca ilgi alanı bakteriyoloji, antibakteriyel direnç ve sürveyanstır. TC. Sağlık Bakanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyansı (UAMDS) Bilimsel Komisyonu üyesidir. Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü “Bulaşıcı Hastalıkların Surveyansı ve Kontrolü Projesi’nde, 2007 yılından bu yana uzman ve teknisyenlere verilen birçok eğitimde eğitici olarak görev almıştır. 2012-2014 yıllarında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri ve Avrupa Mikrobiyoloji Federasyonu’nda (FEMS) Türk delegesi olarak çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde ve uluslar arası indekslerce taranan dergilerde elliye yakın makalesi yayınlanmıştır  ayrıca kitap bölümü çalışmaları da bulunmaktadır. Dr. Şöhret Aydemir, evli ve bir çocuk annesidir.

 

Guzide AksuProf. Dr. Güzide Aksu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1997 yılında, Çocuk İmmünoloji ve Çocuk Romatoloji yan dal eğitimini 2004 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D’da sırasıyla 2004 ve 2011 yıllarında tamamladı.        2002-2003 yılları arasında University of Alabama, Birmingham, Alabama, ABD’de temel immünoloji ve laboratuar teknikleri alanında “araştırma görevlisi” olarak çalıştı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti ünvanını 2006 ve profesör ünvanını 2013 yılında aldı. 1999 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D’da servis, laboratuar , poliklinik sorumlusu öğrenim görevlisi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Güzide Aksu İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

 

 

 

Kazim Capaci FotoProf. Dr. Kazım Paçacı, 1967 yılında Gaziantep’te doğdu, ilk orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1990 yılında  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlık eğitimini aynı üniversitede 1995 yılında tamamlayıp askerlik görevi ardından 1996  yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda  uzman hekim  olarak göreve başladı. 2004 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçentlik ünvanı 2011  yılında ise profesörlük ünvanını aldı. Halen  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında profesör olarak klinik, araştırma ve eğitim çalışmalarına ve 2013 yılından bu yana Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi  müdür yardımcılığı görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Kazım Çapacı evli ve iki kız çocuk babasıdır.

 

 

 

Haluk AkinDoç. Dr. Haluk Akın, 18.07. 1963 tarihinde Kırıkhan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 1993 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 1996 yılında tamamlayarak Tıbbi Genetik Uzmanı oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda 1996-1997 yılları arsında bir yıl öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1997 yılında aynı anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1997-2004 yılları arasında yardımcı doçent olarak Fırat Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 2004 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2011 yılında tıbbi genetik doçenti olan Dr. Haluk Akın, beş lisansüstü tez yönetmiş, 20 si uluslararası dergilerde olmak üzere 40 yayını, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 67 bildirisi bulunmaktadır. Doç. Dr. Haluk Akın evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

 

Ozlem Ayaz_02Özlem Ayaz, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimini 2001 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksek Hemşirelik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini de “Sağlık Yönetimi” alanında Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Mezun olduğu tarihten itibaren mesleği ile ilgili birçok alanda çalışmıştır. Kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon anabilim dalları ile hematoloji  ve onkoloji bilim dallarında iş deneyimine  sahiptir. Doku ve Organ Nakli Koordinatörlüğü yapan Özlem Ayaz, Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte merkezin de koordinatörü olarak çalışmalarına  devam etmektedir. Kendisi evli ve bir çocuk annesidir.

 

 

 

Sosyal Hizmet Uzmanı Arda Tomba, 1979 yılında İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 2003 yılında mezun oldu. 2007 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi’nde aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. Arda Tomba’nın çalışma alanları kronik hastalık tanısı alan çocukların aileleri, sosyal yardım ve desteğe ihtiyacı olan çocukların aileleri ile çocuk istismarı ve ihmali olaylarıdır. Sosyal hizmet uzmanı Arda Tomba evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

yasarcelikPsikolog Yaşar Çelik, 1976 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’ de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nden 2001 yılında mezun oldu. 2001- 2002 yılları arasında Kara Harp Okulu’ nda; 2002- 2003 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda; kuruluşundan (2003)-2016 yılına kadar Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol-Madde Bağımlılıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (EGEBAM) çalıştı. 2016 yılından itibaren Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda görev yapmaktadır. Çalışma alanları; hasta ve hasta yakınlarına yönelik bireysel görüşme, grup terapileri, aile görüşmeleri ve test- değerlendirmelerdir. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dalı Bağımlılık Danışmanlığı yüksek lisans programı tez aşamasındadır. Psikolog Yaşar ÇELİK evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

 

Ayca Etensel01Ayça Etensel, 1973 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diyetisyen olarak göreve başladı. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde görev yapmakta olan Ayça Etensel evli ve bir çocuk annesidir.